Cách làm bìa cho bài tiểu luận

Vâng, sau thời điểm soạn hoàn thành không còn một mớ tư liệu, mang đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thốn thiếu thốn loại gì đó chưa in ??? Thì ra là thiếu thốn chiếc trang bìa phía bên ngoài. quý khách làm sao sẽ làm cho khóa luận, báo cáo xuất xắc tài liệu gì này mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì comment điểm danh nghịch coi