CÁCH DÙNG ALTHOUGH VÀ IN SPITE OF/DESPITE

Despite, In Spite of, Although, Though và Even though là đa số liên từ bỏ chỉ sự tương phản mang nghĩa là “mặc dù”. Mặc dù mang nghĩa giống như nhau nhưng lại chúng lại có ngữ pháp khác biệt nhau. Ở bài viết này, Step Up sẽ chuyển ra bí quyết phân biệt kết cấu Despite, In Spite of, Although, Though cùng Even though.

Bạn đang xem: Cách dùng although và in spite of/despite

Để thuận lợi ghi nhớ kỹ năng hơn, bọn họ chia ra có tác dụng 2 đội từ nhé:

Nhóm 1: Despite/In spite ofNhóm 2: Although, Though và Even though
*

I. Although/ Though/ Even though

1. Phương pháp dùng

- Although/ Though/ Even though là hầu hết liên từ nối chỉ sử tương bội phản và có nghĩa là “ mang dù”

2. Cấu trúc

* Theo sau là một mệnh đề tất cả chủ ngữ và đụng từ

Although/ Even though/ Though+ S+ V (chia theo thì phù hợp hợp)

Ví dụ:

She walked home by herself although she knew that it was dangerous.

⟹Cô ấy đi về nhà một mình tuy vậy cô biết vì vậy rất nguy hiểm.

He decided to lớn go though I begged him not to.

⟹Anh ấy đã quyết định đi, tuy nhiên tôi tha thiết hy vọng anh sinh sống lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy vẫn tới vào buổi tối nay, tuy nhiên tôi ko biết đúng mực thời gian.

**Có thể đứng sống đầu câu hoặc thân hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered khổng lồ help.

hoặcShe still offered khổng lồ help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹Mặc mặc dù không thực sự tất cả thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý mong giúp đỡ.

***Chú ý

➤Khi hòn đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải thực hiện dấu phẩy sau mệnh đề chính. Trái lại nếu đứng trung tâm câu thì không cần dấu phẩy.

➤Mặc mặc dù có nghĩa hoàn toàn giống nhau và hoàn toàn có thể thay thế cho nhau nhưng sắc thái miêu tả và ngữ cảnh thực hiện của 3 từ này lại có phần khác nhau.


- Although thường được thực hiện nhiều trong văn viết, với nhan sắc thái trọng thể (formal) còn Though lại được sử dụng phổ cập trong văn nói, với dung nhan thái informal. Và trong đa phần trường hợp, Though thường đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided khổng lồ go fishing though.

⟹Trời đang mưa nhưng shop chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.

- Even though được dùng để biểu đạt sự tương phản khỏe mạnh hơn đối với Although với Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided to go fishing.

➤Trong văn nói văn viết trang trọng, chúng ta còn rất có thể sử dụng mệnh đề rút gọn gàng với Although cùng Though để reviews mệnh đề sau nhưng không đề nghị động từ.

Ví dụ:

Peter,although workingharder this term, still needs to lớn put more work into mathematics.

Raymond,although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

➤ Trong một trong những trường hợp Though/ Although hoàn toàn có thể mang nghĩa giống “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

II. Inspite of/ Despite

1. Giải pháp dùng

- Inspite of/ Despite là đều liên tự nối sở hữu nghĩa tương phản và có nghĩa là “ khoác dù”. Tuy nhiên, nó có kết cấu khác với các từ Although/ Though/ Even though.

2. Cấu trúc

Despite/ In spite of + N/ Noun- phrase/ Ving

Ví dụ:

The trò chơi continued despite the rain.

⟹Trận đấu vẫn liên tục mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came lớn work.

⟹Mặc cho dù bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹Anh ta mang đến muộn khoác dù có khá nhiều thời gian để di chuyển.

Xem thêm: Mua Dao Cạo Lông Mày Mua Ở Đâu, Dao Cạo Lông Mày

Chú ý

Giống với Though/ Although/ Even though, Despite và In spite of đều có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.


Có thể đi với “the fact that”

Khi ao ước viết lại câu từ đội 1 sang team 2, chúng ta chỉ vấn đề thêm nhiều từ “the fact that” vào phía sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S+ V ( phân tách theo thì)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the over of April.

⟹When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the kết thúc of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

⟹There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập ứng dụng

Bài 1: Viết lại câu cùng với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted khổng lồ the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went lớn school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Đáp án:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to lớn the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went lớn school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

– bài xích 2: dứt các câu dưới đây bằng phương pháp sử dụng although/ despite/ in spite of.

1………………….. The story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I really enjoyed the Water War…………………. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

3………………….. The film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.

4. I went lớn see the film …………………. Feeling really tired.

5………………….. Careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.


Đáp án:

1. Although

2. Although

3. Although

4. Despite

5. In spite of

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube Tôi


PDF

1. So sánh Though, Although, Even though cùng với Despite, In spite of

Điểm thông thường của Though, Although, Even though cùng Despite, In spite of:

Điểm bình thường của hai nhóm liên từ bỏ này chính là chúng đều miêu tả ý nghĩa “dù…”. Nói một cách chi tiết hơn, hai đội liên từ bỏ này đều mô tả mối đối sánh là bỏ mặc sự tồn tại của chứng trạng A, thì chứng trạng B cũng không bị hình ảnh hưởng.

Ví dụ: Although/ Though/ Even though she had a headache, she went khổng lồ work.⟶ dù cô ấy bị đau đầu, cô ấy đã từng đi làm.Despite/ In spite of her headache, she went khổng lồ work.⟶ mặc kệ cơn chống mặt của cô ấy, cô ấy đã từng đi làm.

Phân tích: nhì câu trên cho dù có cấu tạo khác nhau và ý nghĩa khi dịch ra cũng có thể có chút biệt lập về mặt từ ngữ nhưng đều diễn tả việc sự trường thọ của một triệu chứng – “cô ấy đau đầu” cũng ko làm tác động đến một chứng trạng khác – “cô ấy đi làm”.

Điểm biệt lập của Though, Although, Even though so với Despite, In spite of:

Sự khác hoàn toàn giữa đội liên trường đoản cú ‘although’ – ‘though’ – ‘even though’ cùng nhóm ‘despite’ – ‘in spite of’ ở ở cấu trúc câu khi ta sử dụng chúng. Để tìm hiểu về sự khác biệt này, bạn hãy liên tục đọc bài viết nhé.


1. Cấu trúc câu Though, Even if, Although cùng Even though là gì?

Cả 4 cụm từ đang rất được nhắc đến phần đa mang nghĩa: “mặc dù, tuy” để chỉ sự tương làm phản khi nhì sự vật, sự việc, hiện tượng không giống nhau hay trái chiều nhau. Và theo sau nó luôn là 1 clause (mệnh đề)

Cấu trúc:

Although/ Even though/ Even if/Though + S + V,…….

Vị trí: Đứng sinh sống đầu câu hoặc trọng tâm hai mệnh đề đầy đủ được.

Ví dụ:

She decided to go out, although it’s raining heavily.Even though/even if he got low score, he was still lazy.