Bộ nội vụ tiếng anh là gì

Prúc lục thông bốn số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thực hành lý lẽ công chứng
Bạn đang xem: Bộ nội vụ tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, tên ban ngành, phục vụ chỉ đạo, công bệnh bởi giờ Anh

Prúc lục ban hành hẳn nhiên Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ sở, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức trong khối hệ thống hành bao gồm đơn vị nước thanh lịch tiếng Anh để thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (giả dụ có)
Nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?

Nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa nước ta giờ Anh là Sociadanh mục Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa toàn quốc tiếng Anh là President of the Sociamenu Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt NamPhó Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa VN giờ Anh là Vice President of the Sociadanh mục Republic of Viet Nam

2. Tên của nhà nước, các Sở, cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu như có)
nhà nước nước Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Sở Quốc phòng giờ Anh là gì?Sở Quốc phòngSở Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Ngoại giaoSở Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ Tư phápSở Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chủ yếu giờ Anh là gì?Sở Tài chínhBộ Tài chính giờ Anh là Ministry of FinanceMOF
Sở Công Thương thơm tiếng Anh là gì?Sở Công Thương

Sở Công Thương giờ đồng hồ Anh là Ministry of Industry and TradeMOIT
Sở Lao cồn – Thương thơm binc với Xã hội giờ Anh là gì?Sở Lao rượu cồn – Tmùi hương binh cùng Xã hộiSở Lao động – Thương thơm binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là Ministry of Labour, War invalids & Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Sở Giao thông vận tảiSở Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Sở Xây dựng giờ Anh là gì?Sở Xây dựngBộ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ tin tức và Truyền thông giờ Anh là gì?Sở Thông tin với Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông giờ Anh là Ministry of Information and CommunicationsMIC
Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạoSở Giáo dục và Đào chế tác giờ đồng hồ Anh là Ministry of Education and TrainingMOET
Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng tiếng Anh là gì?Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thônSở Nông nghiệp với Phát triển nông làng giờ đồng hồ Anh là Ministry of Agriculture và Rural DevelopmentMARD
Bộ Kế hoạch với Đầu tứ giờ Anh là gì?Bộ Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch với Đầu bốn giờ đồng hồ Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Sở Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Nội vụSở Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Sở Y tế giờ Anh là gì?Bộ Y tếSở Y tế tiếng Anh là Ministry of HealthMOH
Sở Khoa học tập và Công nghệ giờ Anh là gì?Bộ Khoa học cùng Công nghệBộ Khoa học tập cùng Công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science & TechnologyMOST
Bộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao và Du định kỳ giờ Anh là gì?Sở Văn uống hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giờ đồng hồ Anh là Ministry of Culture, Sports and TourismMOCST
Bộ Tài nguim và Môi trường tiếng Anh là gì?Bộ Tài ngulặng với Môi trườngBộ Tài nguim và Môi ngôi trường tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and EnvironmentMONRE
Thanh hao tra nhà nước giờ đồng hồ Anh là gì?Tkhô nóng tra Chính phủTkhô nóng tra nhà nước tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân sản phẩm Nhà nước toàn nước tiếng Anh là gì?Ngân sản phẩm Nhà nước Việt NamNgân mặt hàng Nhà nước toàn quốc giờ Anh là The State Bank of Viet NamSBV
Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban Dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn chống Chính phủ tiếng Anh là gì?Văn uống chống Chính phủVnạp năng lượng phòng Chính phủ giờ đồng hồ Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” giờ Anh đưa sang tính tự là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch sang giờ Anh là “Vietnamese”

– Ssinh sống hữu giải pháp của danh từ bỏ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan tiền thuộc Chính phủ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Sài Gòn giờ Anh là gì:

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho Chi Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm xóm hội nước ta giờ đồng hồ Anh là gì?Bảo hiểm xã hội Việt NamBảo hiểm xóm hội toàn quốc giờ Anh là gì Viet Nam Social SecurityVSI
Thông tấn buôn bản toàn quốc tiếng Anh là gì?Thông tấn làng mạc Việt NamThông tấn xã đất nước hình chữ S giờ Anh là Viet Nam News AgencyVNA
Đài Tiếng nói toàn nước tiếng Anh là gì?Đài Tiếng nói Việt NamĐài Tiếng nói VN giờ đồng hồ Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình toàn quốc tiếng Anh là gì?Đài Truyền hình Việt NamĐài Truyền hình toàn quốc tiếng Anh là Viet Nam TelevisionVTV
Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia TP HCM giờ Anh là gì?Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia Hồ Chí MinhHọc viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia TP HCM giờ Anh là Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public AdministrationHCMA
Viện Khoa học và Công nghệ toàn quốc giờ đồng hồ Anh là gì?Viện Khoa học tập cùng Công nghệ Việt NamViện Khoa học tập cùng Công nghệ nước ta tiếng Anh là Viet Nam Academy of Science and TechnologyVAST
Viện Khoa học tập Xã hội toàn quốc giờ đồng hồ Anh là gì?Viện Khoa học Xã hội Việt NamViện Khoa học Xã hội đất nước hình chữ S tiếng Anh là Viet Nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng tá nhà nước, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ tướng tá nhà nước nước Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Thủ tướng nhà nước nước Cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt NamThủ tướng nhà nước nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa toàn quốc giờ đồng hồ Anh là Prime Minister of the Sociadanh sách Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng tá Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng tá Thường trựcPhó Thủ tướng mạo Thường trực giờ Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng tá tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Bộ Quốc chống giờ đồng hồ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Quốc phòngSở trưởng Sở Quốc chống tiếng Anh là Minister of National Defence
Sở trưởng Bộ Công an giờ Anh là gì?Bộ trưởng Sở Công anSở trưởng Sở Công an giờ đồng hồ Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng Sở Ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoSở trưởng Bộ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là Minister of Foreign Affairs
Sở trưởng Bộ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Sở trưởng Sở Tư phápSở trưởng Sở Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Sở trưởng Sở Tài chủ yếu giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Tài chínhSở trưởng Bộ Tài chính giờ Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng Bộ Công Thương giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Công ThươngBộ trưởng Bộ Công Thương thơm giờ Anh là Minister of Industry & Trade
Bộ trưởng Sở Lao cồn – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Lao đụng – Thương binh cùng Xã hộiBộ trưởng Bộ Lao đụng – Tmùi hương binh và Xã hội giờ Anh là Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Bộ trưởng Sở Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Sở Giao thông vận tảiSở trưởng Bộ Giao thông vận tải giờ đồng hồ Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng Bộ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng Sở Xây dựngBộ trưởng Bộ Xây dựng giờ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức cùng Truyền thông giờ Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Thông tin với Truyền thôngSở trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giờ Anh là Minister of Information and Communications
Sở trưởng Sở Giáo dục với Đào sinh sản giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạoBộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tác tiếng Anh là Minister of Education & Training
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Sở trưởng Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông thônBộ trưởng Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông buôn bản giờ Anh là Minister of Agriculture và Rural Development
Bộ trưởng Sở Kế hoạch với Đầu bốn tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng Sở Kế hoạch cùng Đầu tưSở trưởng Bộ Kế hoạch với Đầu tứ giờ Anh là Minister of Planning & Investment
Sở trưởng Sở Nội vụ giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Nội vụSở trưởng Bộ Nội vụ giờ Anh là Minister of trang chủ Affairs
Sở trưởng Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng Sở Y tếSở trưởng Sở Y tế giờ đồng hồ Anh là Minister of Health
Sở trưởng Sở Khoa học tập với Công nghệ giờ Anh là gì?Bộ trưởng Sở Khoa học tập và Công nghệBộ trưởng Sở Khoa học tập với Công nghệ tiếng Anh là Minister of Science và Technology
Bộ trưởng Sở Văn uống hóa, Thể thao và Du lịch giờ Anh là gì?Bộ trưởng Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du lịchSở trưởng Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du định kỳ tiếng Anh là Minister of Culture, Sports và Tourism
Bộ trưởng Sở Tài nguyên với Môi ngôi trường tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài nguyên ổn với Môi trườngBộ trưởng Bộ Tài ngulặng với Môi ngôi trường giờ Anh là Minister of Natural Resources & Environment
Tổng Tkhô nóng tra Chính phủ giờ Anh là gì?Tổng Tkhô giòn tra Chính phủTổng Thanh hao tra nhà nước giờ Anh là Inspector-General
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước đất nước hình chữ S tiếng Anh là gì?Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước đất nước hình chữ S tiếng Anh là Governor of the State Bank of Viet Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcSở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giờ đồng hồ Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Sở trưởng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng nhà nước tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủSở trưởng, Chủ nhiệm Văn uống chống Chính phủ giờ đồng hồ Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước cùng chức danh Lãnh đạo Vnạp năng lượng phòng

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng Chủ tịch nước giờ Anh là gì?Văn phòng Chủ tịch nướcVnạp năng lượng chống Chủ tịch nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn uống phòng Chủ tịch nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nước giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nướcPhó Chủ nhiệm Văn uống phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Trợ lý Chủ tịch nướcTrợ lý Chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Assistant lớn the President

6. Tên bình thường của các đơn vị chức năng ở trong Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Văn uống chống Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Văn uống phòng BộVnạp năng lượng chống Sở tiếng Anh là Ministry Office
Tkhô giòn tra Sở giờ Anh là gì?Tkhô hanh tra BộTkhô cứng tra Bộ giờ đồng hồ Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng cụcTổng viên giờ đồng hồ Anh là Directorate
Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục giờ Anh là gì?CụcCục giờ đồng hồ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Học viện giờ Anh là gì?Học việnHọc viện tiếng Anh là Academy
Viện giờ đồng hồ Anh là gì?ViệnViện giờ đồng hồ Anh là Institute
Trung tâm giờ Anh là gì?Trung tâmTrung chổ chính giữa giờ đồng hồ Anh là Centre
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng tiếng Anh là Division
Vụ Tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ Tổ chức Cán bộVụ Tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel và Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp dụng giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế giờ Anh là gì?Vụ Hợp tác quốc tếVụ Hợp tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh tự cấp Thứ trưởng và tương đương mang lại Chuyên viên những Sở, cơ quan ngang Bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Thứ đọng trưởng Thường trực giờ Anh là gì?Thứ trưởng Thường trựcThứ đọng trưởng Thường trực giờ đồng hồ Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thđọng trưởngThứ đọng trưởng giờ Anh là Deputy Minister
Tổng Cục trưởng giờ Anh là gì?Tổng Cục trưởngTổng Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó Tổng Cục trưởng giờ Anh là gì?Phó Tổng Cục trưởngPhó Tổng Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Thường trựcPhó Chủ nhiệm Thường trực giờ Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệmPhó Chủ nhiệm giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Sở trưởng giờ Anh là gì?Trợ lý Sở trưởngTrợ lý Bộ trưởng giờ đồng hồ Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Ủy banPhó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn uống chống Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Chánh Văn uống chống BộChánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Vnạp năng lượng phòng Bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh Vnạp năng lượng chống BộPhó Chánh Văn uống chống Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Giám đốc Học viện giờ Anh là gì?Giám đốc Học việnGiám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là President of Academy
Phó Giám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc Học việnPhó Giám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng tiếng Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung chổ chính giữa tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung chổ chính giữa tiếng Anh là Director of Centre
phó tổng giám đốc Trung trung khu giờ đồng hồ Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâmphó tổng giám đốc Trung trung ương giờ Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng giờ đồng hồ Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chulặng viên cao cấp giờ đồng hồ Anh là gì?Chulặng viên cao cấpChuim viên thời thượng giờ đồng hồ Anh là Senior Official
Chuim viên chủ yếu giờ Anh là gì?Chulặng viên chínhChuim viên bao gồm giờ đồng hồ Anh là Principal Official
Chulặng viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuim viên giờ Anh là Official
Thanh hao tra viên thời thượng tiêng Anh là gì?Tkhô nóng tra viên cao cấpThanh tra viên cao cấp giờ Anh là Senior Inspector
Tkhô cứng tra viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Tkhô hanh tra viên chínhTkhô cứng tra viên chính tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Tkhô cứng tra viênTkhô hanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan lại trực thuộc Chính phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch TP HCM tiếng Anh là Director of Ho Chi Minc Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Sài Gòn giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm thôn hội toàn quốc tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Bảo hiểm làng hội Việt NamTổng Giám đốc Bảo hiểm làng hội VN giờ đồng hồ Anh là General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội Việt Nam giờ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt NamPhó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội đất nước hình chữ S giờ Anh là Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xóm cả nước giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng Giám đốc Thông tấn làng mạc Việt NamTổng Giám đốc Thông tấn buôn bản VN giờ Anh là General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn làng mạc nước ta giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xóm Việt NamPhó Tổng Giám đốc Thông tấn thôn Việt Nam giờ đồng hồ Anh là Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói toàn nước giờ Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamTổng Giám đốc Đài Tiếng nói cả nước tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamPhó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói toàn nước giờ Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cả nước giờ Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamTổng Giám đốc Đài Truyền hình cả nước giờ Anh là General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cả nước tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamPhó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình toàn quốc giờ đồng hồ Anh là Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia HCM tiếng Anh là President of Ho Chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia HCM tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí MinhPhó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Sài Gòn giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho Chi Minc National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ toàn nước tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamChủ tịch Viện Khoa học tập và Công nghệ đất nước hình chữ S tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Science và Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ toàn quốc giờ Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học với Công nghệ Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội đất nước hình chữ S tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt NamChủ tịch Viện Khoa học Xã hội toàn quốc giờ Anh là President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội cả nước giờ Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội đất nước hình chữ S giờ đồng hồ Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị chức năng và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị chức năng cấp cho tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn uống chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống giờ đồng hồ Anh là Office
Chánh Văn phòng giờ Anh là gì?Chánh Vnạp năng lượng phòngChánh Vnạp năng lượng phòng giờ đồng hồ Anh là:Chief of Office
Phó Chánh Vnạp năng lượng chống tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn uống phòngPhó Chánh Vnạp năng lượng chống giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục giờ đồng hồ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng giờ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban giờ Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Trưởng Ban giờ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban tiếng Anh là Head
Phó Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó Trưởng Ban giờ Anh là Deputy Head
Chi cục giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cụcChi cục giờ Anh là Branch
Chi viên trưởng tiếng Anh là gì?Chi cục trưởngChi cục trưởng tiếng Anh là Manager
Chi viên phó giờ Anh là gì?Chi viên phóChi viên phó giờ đồng hồ Anh là Deputy Manager
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống giờ Anh là: Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống giờ đồng hồ Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thị thành, thức giấc, quận, thị trấn, buôn bản và các đơn vị chức năng trực thuộc

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ đô TPhường.

Xem thêm: "Serious And Seriously Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Seriously


Xem thêm: Cách Làm Guồng Nước Bằng Tre (Thác Nước, Guồng Nước Mini ), Guồng Nước Bằng Tre Làm Tiểu Cảnh


hà Nội giờ Anh là gì?Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Thành Phố Hà Nội giờ đồng hồ Anh là thủ đô Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho Chi Minc City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là Province

Ví dụ: Ha Nam Province

Quận, Huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận Ba Đình

Quận, Huyện giờ đồng hồ Anh là District

Ví dụ: Ba Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: Xã Quang Trung

Xã giờ Anh là Commune

Ví dụ: Quang Trung Commune

Phường giờ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (những cấp cho tự thị thành trực nằm trong Trung ương, tỉnh đến buôn bản, phường) giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy ban quần chúng. # (các cấp tự tỉnh thành trực trực thuộc Trung ương, tỉnh cho buôn bản, phường)Ủy ban quần chúng. # (các cấp trường đoản cú thành thị trực thuộc Trung ương, thức giấc cho làng mạc, phường) giờ đồng hồ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- UBND Thành phố Hồ Chí Minh- UBND thức giấc Lạng Sơn– UBND thị xã Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho Chi Minc City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– UBND xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND xóm Mễ Trì– UBND làng mạc Mễ Trì giờ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– UBND phường Tràng Tiền giờ Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền giờ Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn uống phòng giờ Anh là gì?

Văn phòng

Văn uống chống giờ đồng hồ Anh là Office
Slàm việc giờ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Slàm việc Ngoại vụ Hà Nội

Ssống giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng (trực nằm trong UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực ở trong UBND)Phòng (trực ở trong UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị làng, Thị trấn giờ Anh là gì?:Ví dụ: Thị xóm Sầm SơnThị làng, Thị trấn giờ Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa pmùi hương những cấp

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Chủ tịch Ủy ban dân chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành thị HCM giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị thành Sài Gòn giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thức giấc Hà Nam giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc Hà Nam– Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Hà Nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh thành Huế tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành thị Huế– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành thị Huế giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn Đông Anh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị xã Đông Anh– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị xã Đông Anh giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân làng Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng làng mạc Đình Bảng– Chủ tịch Ủy ban dân chúng xóm Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinch Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng Tiền– Chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng Tiền giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quần chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Ủy ban quần chúng giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng giờ đồng hồ Anh là Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Ssinh hoạt giờ đồng hồ Anh là Director of Department
Phó Giám đốc Ssống tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc SởPhó Giám đốc Ssinh sống tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh Văn uống phòng tiếng Anh là gì?Chánh Vnạp năng lượng phòngChánh Văn uống phòng giờ đồng hồ Anh là Chief of Office
Phó Chánh Văn uống phòng giờ Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh Vnạp năng lượng chống giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of Office
Chánh Thanh khô tra giờ Anh là gì?Chánh Tkhô hanh traChánh Tkhô hanh tra giờ Anh là Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô giòn tra giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chánh Tkhô nóng traPhó Chánh Thanh khô tra giờ Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống giờ Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống giờ Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng giờ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống giờ Anh là Deputy Head of Division
Chulặng viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChulặng viên cao cấp giờ đồng hồ Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm giờ Anh là gì?Chulặng viên chínhChuim viên bao gồm giờ đồng hồ Anh là Principal Official
Chuyên ổn viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là: Official
bởi thế, vnạp năng lượng bản này cũng đáp ứng phần nào tên các cơ quan ban ngành snghỉ ngơi bằng tiếng Anh, hay bộ máy bên nước nước ta bằng tiếng Anh đã được ghi khá đầy đủ trong phụ lục này, tự đó giúp thống nhất bạn dạng dịch so với thương hiệu chính quyền đoàn ssinh hoạt.


Chuyên mục: Kiến thức