Bản tự nhận xét đánh giá để bổ nhiệm

... 1 ĐG/TC 08BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2008 - 2009Họ và tên: Khúc Văn VinhNhiệm vụ được phân công: Đảng uỷ viên Đảng Bộ Phường Thanh Lương;Bí thư Chi Bộ; Hiệu trưởng quản ... Lương;Bí thư Chi Bộ; Hiệu trưởng quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường.I - CÁN BỘ TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI (2 nội dung kiểm điểm cá nhân phải được gắn với nội dung kiểm điểm tập thể; làm ... đức, lối sống (Nhận thức, tư tưởng chính trị; Việc quán triệt, chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết,quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Việc bản thân và gia...

Bạn đang xem: Bản tự nhận xét đánh giá để bổ nhiệm


*

... Sở giáo dục đào tạo tháI bìnhTrờng tiểu học đông cờngCộng hoà x hội chủ nghĩa việt namÃĐộc lập Tự do Hạnh phúc Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên Năm học: 2009 ... hiên nghiêm túc quy chế của ngành, của nhà trờng và của địa phơng, không vi phạm đạo đức nhà giáo. d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh ... thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của học sinh và nhân dân: Bản thân luôn ý thức mình là giáo viên nên phải là tấm gơng sáng để cho học sinh noi theo.đ....
*

... Thị trấnBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦACÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNăm 2007 -2008Họ và tên: Dương Hải ĐăngĐơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn Sông MãNhiệm vụ được phân công: + ... VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG- Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức. - Luôn là “tấm gương sáng” cho học sinh noi theo.- ... Dạy Sinh K8Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi tự kiểm điểm các ưu, khuyết điểm cụ thể như sau:I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO- Hoàn...
*

... tháng 12 năm 2010 BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ Năm 2010 (Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ)   Họ và tên: Võ Văn Sang , năm sinh 1979Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày: 03/06 /2010 Đơn ... tác PCGD THCS nhiều năm liền luôn hoàn thành duy trì dạt chuẩn xã nhà theo quy định hàng năm. Cụ thể năm 2010 được đoàn kiểm tra huyện công nhận vào ngày 08 tháng 12 năm 2010. - 1 - Giữ mối ... công tác năm 2010 việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi nhận thấy mình có một số ưu khuyết điểm sau:I-THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO1-Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:1.1...
*

... hoàn thành nhiệm vụ được giao.Sức khỏe tốt, luôn đáp ứng mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. 5. Triển vọng phát triển của cán bộ: Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - So với năm 2010 ... Bản thân luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành tốt pháp luật, thực hiện theo chủ trương,đường...
*

... thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.- Luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành nhiệm vụ đượcgiao.- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bản thân đã cố gắng phát huy và ... hoàn thành nhiệm vụ được giao.Sức khỏe tốt, luôn đáp ứng mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. 5. Triển vọng phát triển của cán bộ: Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - So với năm 2010 ... báocáo.3. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:1 Bản thân luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở ngườithân trong gia đình chấp hành tốt pháp luật, thực hiện theo chủ trương,đườnglối,chính...
... Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: -Luôn chủ động trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao- Bản thân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào và cuộc vận động do xã ... quyết của Đảng, các cấp. Tích cực tham gia phê bình và tự phê bình đoàn kết nội bộ xây dựng cơ quan đơn vị có đời sống văn hóa tốt. Tuyên truyền vận động gia đình và lối xóm thực hiện đúng quan ... vụ được giao:- Tình hình sức khoẻ của bản thân luôn duy trì tốt và dự đoán sẽ đảm bảo tốt để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.5/...
... huyện uỷ Đảng bộ * đảng cộng sản việt namTh, ngày tháng năm 2009 nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản I/ Sơ lợc lịch:1- Họ tên: 2- Ngày tháng năm ... hành tốt chủ trơng củađảng, pháp luật của Nhà nớc, gia đình đợc công nhận gia đình văn hoá. Thực hiện tốt quyđịnh đối với cán bộ công chức trong cơ quan.3- Về năng lực công tác.- Trên cơng vị ... đảng viên , xếp loại cán bộ lÃnh đạo, công chức hoànthành xuất sắc.4- Tóm tắt Ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong sáng, lối sống dản dị, mẫu mực, tinh thần...

Xem thêm: Học Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Học Trường Nào Tốt Nhất, Học Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Ở Trường Nào


... đang học lớp Tiếng Anh để nâng cao ứng dụng CNTT trong nhà trường.- Có ý thức tổ chức kỉ luật cao, gương mẫu trong công việc cũng như trong ứng xử, giao tiếp.- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong ... cách, danh dự, nhân phẩm nhà giáo làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.- Luôn nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, gương mẫu trong công việc.- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao, ... với đặc điểm học sinh của lớp.- Phối hợp với gia đình học sinh và các đoàn thể ở địa phương theo dõi làm tốt công tác giáo dục học sinh.- Tham gia tốt các hoạt động xã hội như: dự các buổi...
... khắc trong việc giáo dục một số học sinh có biểu hiện lười học.5. Tự đánh giá, xếp loại chung: Xuất sắc. Nhận xét, đánh giá, xếp loại của Tổ chuyên mônTóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của ... công bằng. Tổ chức cho học sinh lónh hội kiến thức cơ bản chính xác và đầy đủ, rèn luyện được những kỹ năng chủ yếu. Có ý thức về việc giáo dục tình cảm cho học sinh. Phương pháp dạy học phù ... kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình: Bản thân có ý thức cao trong việc tự học và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao chất lượng công tác,...

Mẫu bản nhận xét, đánh giá đối với người được đề nghị bổ nhiệm (của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm) doc


... trường/trung tâm. (2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc. (3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc. ... trưởng/giám đốc 2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) (3) (1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm. (2) Tên trường/trung ... phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường, trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ. 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm,...

Mẫu bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác pot


... nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác. (2) Tên quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác. (3) Người đại diện lãnh đạo quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ ... trong công tác. đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở quan, đơn vị đang công tác; vấn đề đoàn ... đoàn kết, quy tụ cán bộ. 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) (3) (1) Tên quan quản...
... lý trực tiếp trường/trung tâm. (2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc. (3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc. ... chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ. 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội III- Kết luận chung 1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám ... c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực...
... Huyện uỷ thanh miệnĐảng bộ xã Ngô QuyềnChi bộ THCS Ngô QuyềnĐảng cộng sản việt namNgô Quyền, ngày tháng năm 2008Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ Năm học: 2008 2009Họ và ... 4, Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: Ngời tự nhận xét, đánh giá ... bộ Năm học: 2008 2009Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Nhiệm vụ đợc phân công: Nội dung tự đánh giá: 1, Thực hiện chức trách, nhiệm vụ đợc giao: 2, Phẩm chất chính trị, đạo đức,...
... BỘ TRƯỜNG THCS ……… ………, ngày 21 tháng 4 năm 2011BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ( của cấp ủy hoặc chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt )I. Sơ lược về cán bộ:1. Họ và tên: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. ... năm đến tháng năm :- Từ tháng năm đến tháng năm :- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng.II/ Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong ... cao trong cơ quan, thực hiệnnghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học, phân công và sử dụng cán bộ hợp lí. Có uytín trong chi bộ cũng như trong Hội đồng sư phạm nhà trường.2. Năng lực công...
Từ khóa: bản nhận xét đánh giá cán bộ thử việcban nhan xet danh gia can bo cua cong an moi ve lambản nhận xét đánh giá cán bộ cuối nămmẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ công chứcbản nhận xét đánh giá cán bộ quản lýbiên bản nhận xét đánh giá cán bộmẫu bản nhận xét đánh giá cán bộbca bản nhận xét đánh giá cán bộban nhan xet danh gia can bo cua cong an nhân dânban nhan xet danh gia can boban nhan xet danh gia can bo tu nam 2011 2014bản nhận xét đánh giá cán bộ năm 2014mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ thử việcbản nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trúban nhan xet danh gia can bo 2015Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8