BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ PPP ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ THỂ NÀO?

Đã có Luật Đầu bốn theo phương thức công ty đối tác công tư 2020


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 64/2020/QH14

Hà Nội, ngày 18 mon 6 năm 2020

LUẬT

ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng mạc hộichủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Đầu tứ theophương thức công ty đối tác công tư.

Bạn đang xem: Ban chỉ đạo nhà nước về ppp được thành lập và hoạt động theo quyết định của chủ thể nào?

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Luật này phương tiện về vận động đầu tưtheo phương thức công ty đối tác công tư; làm chủ nhà nước, quyền, nghĩa vụ và tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu theophương thức công ty đối tác công tư.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Luật này áp dụng so với các bêntrong hợp đồng đầu tư chi tiêu theo phương thức đối tác doanh nghiệp công tư, cơ quan cai quản nhà nướcvà cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến hoạt động đầu tư theo phương thứcđối tác công tư.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

Trong phương tiện này, những từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thilà tài liệu trình diễn các nội dung nghiên cứu sơ bộ về việc cần thiết, tínhkhả thi và hiệu quả của dự án đầu tư chi tiêu theo phương thức đối tác công tư (sau đâygọi là dự án công trình PPP), làm cơ sở để cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định chủ trương đầu tư.

2. Report nghiên cứu khả thilà tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự đề xuất thiết, tính khả thi vàhiệu trái của dự án công trình PPP, làm cơ sở để cấp bao gồm thẩm quyền phê để mắt tới dự án.

3. Bảo vệ dự thầu là vấn đề nhàđầu tư triển khai một trong các biện pháp để cọc, cam kết quỹ hoặc bảo lãnh của tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo đảm hoạt độnghợp pháp tại việt nam trước thời điểm đóng thầu để đảm bảo an toàn trách nhiệm dự thầucủa nhà đầu tư.

4. đảm bảo thực hiện hòa hợp đồnglà câu hỏi doanh nghiệp dự án PPP triển khai một trong các biện pháp để cọc, ký quỹhoặc bảo hộ của tổ chức tín dụng,chi nhánh bank nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm vận động hợp pháp trên ViệtNam để đảm bảo trách nhiệm thực hiện hợp đồng ở trong nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn dựán PPP.

5. Bên cho vay vốn là tổ chức, cánhân mang lại nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP vay vốn ngân hàng để triển khai hợp đồng dự ánPPP.

6. Bên mời thầu là đơn vị chức năng cóchuyên môn và năng lượng được cơ quan bao gồm thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọnnhà đầu tư.

7. Danh sách ngắn là danh sáchnhà đầu tư chi tiêu trúng sơ tuyển chọn đối với hiệ tượng đấu thầu thoáng rộng có sơ tuyển chọn hoặcdanh sách nhà chi tiêu được mời tham gia bàn bạc cạnh tranh.

8. Doanh nghiệp dự án công trình PPP làdoanh nghiệp vị nhà đầu tư chi tiêu thành lập có mục tiêu duy tốt nhất để ký kết với thực hiệnhợp đồng dự án PPP.

9. Dự án công trình PPP là tập hợp những đềxuất có tương quan đến việc đầu tư chi tiêu để cung ứng sản phẩm, dịch vụ thương mại công thông quaviệc triển khai một hoặc các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, vận hành, gớm doanhcông trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

b) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đạihóa, vận hành, kinh doanh công trình, khối hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;

c) Vận hành, marketing công trình, hệthống cơ sở hạ tầng sẵn có.

10. Đầu tứ theo cách làm đốitác công tư (Public Private Partnership - dưới đây gọi là đầu tư theo phương thứcPPP) là phương thức đầu tư được tiến hành trên cơ sở hợp tác và ký kết có thời hạn giữaNhà nước cùng nhà chi tiêu tư nhân thông qua việc ký kết và triển khai hợp đồng dựán PPP nhằm thu hút nhà chi tiêu tư nhân tham gia dự án công trình PPP.

11. Đơn vị sẵn sàng dự án PPPlà đơn vị chức năng được cơ quan gồm thẩm quyền giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiềnkhả thi, report nghiên cứu vãn khả thi và triển khai các trọng trách khác gồm liênquan.

12. Hồ sơ dự sơ tuyển là toànbộ tài liệu vì chưng nhà chi tiêu lập với nộp cho bên mời thầu theo yêu ước của làm hồ sơ mờisơ tuyển.

13. Làm hồ sơ dự thầu là toàn bộtài liệu vì nhà đầu tư chi tiêu lập với nộp cho bên mời thầu theo yêu ước của hồ sơ mờithầu.

14. Hồ sơ mời sơ tuyển chọn là toànbộ tư liệu yêu cầu về năng lượng và gớm nghiệm đối với nhà chi tiêu làm địa thế căn cứ đểbên mời thầu lựa chọn danh sách ngắn.

15. Làm hồ sơ mời thầu là toàn bộtài liệu thực hiện để lụa lựa chọn nhà đầu tư, bao hàm các yêu cầu để triển khai dự ánlàm căn cứ để nhà đầu tư chi tiêu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để mặt mời thầu tổ chức đánhgiá làm hồ sơ dự thầu và đàm phán hợp đồng nhằm mục tiêu lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứngyêu cầu thực hiện dự án.

16. Vừa lòng đồng dự án công trình PPP là thỏathuận bởi văn bạn dạng giữa cơ sở ký phối hợp đồng với công ty đầu tư, công ty lớn dựán PPP về bài toán Nhà nước nhượng quyền mang lại nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thựchiện dự án PPP theo khí cụ của cơ chế này, bao gồm các một số loại hợp đồng sau đây:

a) hòa hợp đồng xây dừng - sale -Chuyển giao (Build - Operate - Transfer, tiếp sau đây gọi là đúng theo đồng BOT);

b) thích hợp đồng Xâydựng - chuyển nhượng bàn giao - marketing (Build - Transfer - Operate, sau đây gọi là hợpđồng BTO);

e) hợp đồng sản xuất - download - Kinhdoanh (Build - Own - Operate, sau đây gọi là phù hợp đồng BOO);

d) thích hợp đồng marketing - quản lí lý(Operate - Manage, sau đây gọi là đúng theo đồng O&M);

đ) phù hợp đồng gây ra - chuyển nhượng bàn giao -Thuê dịch vụ (Build - Transfer - Lease, dưới đây gọi là hòa hợp đồng BTL);

e) phù hợp đồng sản xuất - Thuê dịch vụ -Chuyển giao (Build - Lease - Transfer, dưới đây gọi là hòa hợp đồng BLT);

g) hòa hợp đồng hỗn hợp theo phương tiện tạikhoản 3 Điều 45 của vẻ ngoài này.

17. Chọn lọc nhà chi tiêu là quátrình xác minh nhà đầu tư chi tiêu có đủ năng lực, kinh nghiệm, phương án khả thi để thực hiện dự án PPP trên chính sách bảođảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

18. Nhà chi tiêu PPP (sau đây điện thoại tư vấn lànhà đầu tư) là một trong pháp nhân độc lập được thành lập theo chế độ của phápluật hoặc liên danh giữa những pháp nhân tham gia hoạt động chi tiêu theo phươngthức PPP.

19. Vốn bên nước bao gồm vốnngân sách công ty nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp dành riêng để chi đầu tư, đưa ra thườngxuyên thuộc nhiệm vụ chi của giá cả nhà nước.

Điều 4. Lĩnh vựcđầu tư, quy mô với phân loại dự án PPP

1. Lĩnh vực chi tiêu theo phương thứcPPP bao gồm:

a) giao thông vận tải;

b) Lưới điện, nhà máy sản xuất điện, trừ nhàmáy thủy năng lượng điện và những trường hợp bên nước độc quyền theo cơ chế của giải pháp Điệnlực;

c) Thủy lợi; cung ứng nước sạch;thoát nước và cách xử trí nước thải; cách xử trí chất thải;

d) Y tế; giáodục - đào tạo;

đ) Hạ tầng công nghệ thông tin.

2. Bài bản tổng mức chi tiêu tối thiểu củadự án PPP được khí cụ như sau:

a) ko thấp hơn 200 tỷ việt nam đồng đối vớidự án thuộc nghành nghề dịch vụ quy định tại các điểm a, b, c với đ khoản 1 Điều này; trườnghợp thuộc địa phận có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội nặng nề khăn, địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo luật pháp của pháp luật về đầu tư chi tiêu thìkhông thấp hơn 100 tỷ đồng;

b) ko thấp rộng 100 tỷ đồng đối vớidự án thuộc lĩnh vực quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

c) qui định về quy mô tổng mức đầu tưtối thiểu trên điểm a với điểm b khoản này sẽ không áp dụng đối với dự án theo loạihợp đồng O&M.

3. Dự án công trình PPP được phân nhiều loại theo thẩmquyền quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu bao gồm:

a) dự án thuộc thẩm quyền quyết địnhchủ trương chi tiêu của Quốc hội;

b) dự án thuộc thẩm quyền quyết địnhchủ trương đầu tư chi tiêu của Thủ tướng chủ yếu phủ;

c) dự án thuộc thẩm quyền ra quyết định chủtrương đầu tư chi tiêu của cỗ trưởng, fan đứng đầu cơ quan trung ương, ban ngành khácquy định trên khoản 1 Điều 5 của vẻ ngoài này;

d) dự án thuộc thẩm quyền quyết địnhchủ trương đầu tư chi tiêu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

4. Chính phủ quyđịnh cụ thể về lĩnh vực đầu tư tại khoản 1 và quy tế bào tổng mức đầu tư tối thiểuđối cùng với từng nghành tại khoản 2 Điều này.

Điều 5. Cơ quancó thẩm quyền và ban ngành ký phối hợp đồng dự án PPP

1. Cơ quan tất cả thẩm quyền bao gồm:

a) Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộcChính phủ, Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm gần kề nhân dân tốicao, tòa án nhân dân nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước, Văn phòng chủ tịch nước, Vănphòng Quốc hội, cơ quan tw của trận mạc Tổ quốc việt nam và của tổ chứcchính trị - xã hội (sau đây hotline là Bộ, cơ quan trung ương);

b) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh;

c) Cơ quan, tổ chức được bao gồm phủ,Thủ tướng bao gồm phủ thành lập và được giao dự toán chi phí theo biện pháp củapháp lý lẽ về giá thành nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn là ban ngành khác).

2. Ban ngành ký kết hợp đồng dự án công trình PPPbao gồm:

a) Cơ quan có thẩm quyền lao lý tạikhoản 1 Điều này;

b) Cơ quan, đơn vị được cơ quan gồm thẩmquyền ủy quyền ký kết hợp đồng theo hình thức tại khoản 4 Điều này.

3. Ngôi trường hợp dự án thuộc phạm vi quảnlý của khá nhiều cơ quan có thẩm quyền điều khoản tại khoản 1 Điều này hoặc vào trườnghợp biến đổi cơ quan bao gồm thẩm quyền, những cơ quan này report Thủ tướng chủ yếu phủquyết định giao một ban ngành làm cơ quan có thẩm quyền.

4. Cơ quan tất cả thẩm quyền được ủy quyềncho cơ quan, đơn vị trực trực thuộc làm cơ sở ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPP thuộc thẩmquyền của mình.

Điều 6. Hội đồngthẩm định dự án công trình PPP

1. Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP bao gồm:

a) Hội đồng đánh giá nhà nước thựchiện nhiệm vụ thẩm định report nghiên cứu giúp tiền khả thi và báo cáo nghiên cứukhả thi dự án PPP do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

b) Hội đồng thẩm định và đánh giá liên ngành thựchiện trách nhiệm thẩm định report nghiên cứu vớt tiền khả thi và báo cáo nghiên cứukhả thi dự án PPP bởi Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

c) Hội đồng thẩm định cấp đại lý thựchiện trọng trách thẩm định report nghiên cứu vãn tiền khả thi và báo cáo nghiên cứukhả thi dự án PPP do bộ trưởng, fan đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quankhác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trừ trường hợpnhiệm vụ đánh giá được giao cho đơn vị trực thuộc cơ quan tất cả thẩm quyền quy địnhtại khoản 3 Điều này.

2. Thủ tướngChính che quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP chính sách tại điểm avà điểm b khoản 1 Điều này trên cơ sở ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầutư.

3. địa thế căn cứ quy mô, đặc điểm dự án, Bộtrưởng, fan đứng đầu cơ quan trung ương, phòng ban khác, chủ tịch Ủy ban nhândân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và đánh giá cấp cơ sở hoặc giao một đơn vị trựcthuộc thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi với báo cáonghiên cứu vớt khả thi dự án PPP.

4. Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP, đơnvị trực thuộc triển khai nhiệm vụ đánh giá và thẩm định được thuê tư vấn hỗ trợ.

5. Chính phủ quy định cụ thể Điềunày.

Điều 7. Nguyên tắcquản lý chi tiêu theo cách thức PPP

1. Tương xứng với chiến lược, kế hoạchphát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của quốc gia và quy hướng có liên quan theo quy địnhcủa điều khoản về quy hoạch.

2. Bảo đảm quản lý, áp dụng hiệu quảcác nguồn lực của nhà nước trong dự án PPP.

3. Việc thực hiện vận động kiểm tra,thanh tra, truy thuế kiểm toán nhà nước, thống kê giám sát dự án PPP phải đảm bảo an toàn không làm cản trởhoạt đụng đầu tư, ghê doanh bình thường của đơn vị đầu tư, công ty dự ánPPP.

4. đảm bảo an toàn đầu bốn công khai, minh bạch,bình đẳng, bền bỉ và hiệu quả.

5. Bảo đảm hài hòa tác dụng giữa Nhànước, bên đầu tư, người sử dụng và cùng đồng.

Điều 8. Nội dungquản lý công ty nước về đầu tư chi tiêu theo cách tiến hành PPP

1. Ban hành, tuyên truyền, phổ biếnvà tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư chi tiêu theo phương thức PPP.

2. Tổng kết, đánh giá, report tìnhhình thực hiện hoạt động đầu tư theo thủ tục PPP.

3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việcthực hiện phép tắc của pháp luật về đầu tư theo cách tiến hành PPP.

4. Xử lý khiếu nại, tố cáo, xửlý vi phạm liên quan đến hoạt động chi tiêu theo cách tiến hành PPP; xử lý kiếnnghị trong tuyển lựa nhà đầu tư.

5. Tổ chức triển khai và thực hiện vận động xúctiến đầu tư, hợp tác thế giới về đầu tư theo cách thức PPP.

6. Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướngmắc về giấy tờ thủ tục theo đề nghị ở trong phòng đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP khi thực hiệnhoạt động đầu tư theo thủ tục PPP.

Điều 9. Côngkhai, phân minh trong chi tiêu theo thủ tục PPP

1. Những thông tin bắt buộc được công bốtrên hệ thống mạng đấu thầu đất nước bao gồm:

a) tin tức về quyết định chủ trươngđầu tư, quyết định phê duyệt dự án PPP;

b) tin tức về sàng lọc nhà đầu tưbao gồm: thông tin mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựachọn công ty đầu tư;

c) thông tin về nhà chi tiêu được lựachọn, doanh nghiệp dự án công trình PPP;

d) Nội dung chủ yếu của hòa hợp đồng dự ánPPP bao gồm: tổng vốn đầu tư; cơ cấu nguồn ngân sách trong dự án; loại hợp đồng; thờihạn triển khai dự án; giá, tổn phí sản phẩm, thương mại dịch vụ công; hiệ tượng và địa điểm thugiá, mức giá (nếu có) và các thông tin cần thiết khác;

đ) cực hiếm quyết toán vốn đầu tư chi tiêu côngtrong dự án PPP vào trường phù hợp có sử dụng vốn đầu tư công;

e) Văn bản quy bất hợp pháp luật về đầutư theo cách thức PPP;

g) Cơ sở tài liệu về nhà đầu tư;

h) Thông tin xử lý khiếu nại, tốcáo, loài kiến nghị, xử trí vi bất hợp pháp luật về đầu tư theo thủ tục PPP.

2. Kế bên việc công bố trên khối hệ thống mạngđấu thầu quốc gia, các thông tin điều khoản tại những điểm a, b, c cùng d khoản 1 Điềunày yêu cầu được ra mắt trên trang tin tức điện tử (nếu có) của cơ quan có thẩmquyền.

3. Các thông tin biện pháp tại khoản 1Điều này được khích lệ đăng download trên các phương tiện thông tin đại chúngkhác.

Điều 10. Cáchành vi bị nghiêm cấm trong chi tiêu theo cách thức PPP

1. Quyết định chủ trương chi tiêu dự ánPPP không cân xứng với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồnvốn nhà nước trong dự án PPP so với dự án có yêu cầu sử dụng vốn đơn vị nước;không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo chế độ của giải pháp này.

2. Phê duyệt dự án PPP khi chưa có chủtrương đầu tư; không cân xứng với chủ trương đầu tư; sai thẩm quyền,trình tự, giấy tờ thủ tục theo hình thức của nguyên lý này.

3. Cơ quan tất cả thẩm quyền, cơ quan kýkết vừa lòng đồng móc ngoặc với tổ chức tư vấn, nhà đầu tư dẫn tới đưa ra quyết định chủtrương đầu tư, phê duyệt dự án PPP khiến thất bay vốn, tài sản ở trong phòng nước,tài nguyên của quốc gia; có tác dụng tổn hại, xâm phạm công dụng của công dân và của cộngđồng.

4. Không bảo đảm an toàn công bằng, minh bạchtrong chọn lọc nhà đầu tư, bao hàm các hành động sau đây:

a) tham dự thầu cùng với tư phương pháp là nhà đầutư đối với dự án vì chưng mình làm bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kếthợp đồng hoặc thực hiện các nhiệm vụ của mặt mời thầu, cơ quan tất cả thẩm quyền,cơ quan ký kết hợp đồng;

b) tham gia lập bên cạnh đó tham gia thẩmđịnh làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, tham gia reviews hồ sơ dự thầu đồngthời gia nhập thẩm định tác dụng lựa chọn nhà đầu tư đối với 1 dự án;

c) Là cá nhânthuộc mặt mời thầu, cơ quan gồm thẩm quyền, phòng ban ký kết hợp đồng mà lại trực tiếptham gia quá trình lựa lựa chọn nhà chi tiêu hoặc thâm nhập tổ chăm gia, tổ thẩm địnhkết quả sàng lọc nhà đầu tư chi tiêu hoặc là bạn đứng đầu tư mạnh quan bao gồm thẩm quyền, cơquan ký phối kết hợp đồng, bên mời thầu đối với dự án do tía đẻ, bà mẹ đẻ, ba vợ, bà bầu vợ,bố chồng, mẹ chồng, vk hoặc chồng, bé đẻ, bé nuôi, con dâu, nhỏ rể, anh ruột,chị ruột, em ruột đứng tên tham dự thầu hay những người đại diện hợp pháp của nhàđầu tư tham dự thầu;

d) Đứng tên tham gia thầu dự án do cơquan bao gồm thẩm quyền, ban ngành ký phối kết hợp đồng, mặt mời thầu là cơ quan, tổ chứcnơi tôi đã công tác trong thời hạn 12 tháng tính từ lúc ngày không làm việc tại cơquan, tổ chức đó.

5. Tiết lộ, mừng đón tài liệu, thôngtin tiếp sau đây về quá trình lựa chọn nhà đầu tư:

a) nội dung hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơmời thầu trước thời gian phát hành theo quy định, trừ ngôi trường hợp dự án phải tổchức điều tra thị trường, tư vấn trước nhà đầu tư chi tiêu để lập hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu;

b) ngôn từ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơdự thầu, report của bên mời thầu, report của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định,báo cáo ở trong nhà thầu tứ vấn, report của cơ quan chuyên môn có tương quan trongquá trình lựa chọn nhà đầu tư, công dụng sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tưtrước lúc được công khai minh bạch theo quy định;

c) các tài liệu không giống trong vượt trìnhlựa chọn nhà chi tiêu được xác định chứa kín nhà nước theo phương pháp của phápluật.

6. Thông thầu bao hàm các hành động sauđây:

a) thỏa thuận hợp tác về vấn đề rút khỏi bài toán dựthầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó nhằm một hoặc những bên thâm nhập thỏathuận chiến hạ thầu;

b) thỏa thuận để một hoặc nhiều bênchuẩn bị hồ sơ dự thầu cho những bên tham gia thầu nhằm một hoặc những bên thâm nhập thỏathuận win thầu.

7. Chuyển nhượng cổ phần, phần vốngóp, quyền và nhiệm vụ không đúng vẻ ngoài của cơ chế này với hợp đồng dự án công trình PPP.

8. Dừng cung cấp sản phẩm, dịch vụcông xung quanh trường hợp chính sách tại thích hợp đồng dự án công trình PPP.

9. Đưa, nhận, môi giới hối lộ tronghoạt động đầu tư chi tiêu theo cách tiến hành PPP.

10. Lợi dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đểchiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong làm chủ và thực hiện vốn đơn vị nước vào dựán PPP; can thiệp phi pháp vào quy trình dự án công trình PPP.

11. Gian lận trong hoạt động đầu tưtheo phương thức PPP, bao gồm các hành vi sau đây:

a) làm cho giả, làm xô lệch thông tin, hồsơ, tài liệu liên quan đến ra quyết định chủ trương đầu tư, ra quyết định phê thông qua dựán PPP, chắt lọc nhà đầu tư, triển khai triển khai dự án PPP nhằm thu lợi bấtchính hoặc nhằm trốn tránh ngẫu nhiên nghĩa vụ nào;

b) vắt ý cung cấp tin khôngtrung thực, không rõ ràng làm lệch lạc chủ trương đầu tư, dự án công trình PPP được phêduyệt, tác dụng lựa chọn nhà đầu tư, kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểmtoán, hiệu quả quyết toán vốn đầu tư công, thanh lý hòa hợp đồng dự án công trình PPP;

c) rứa ý đưa tin không trungthực, không khách quan làm xô lệch số liệu về lợi nhuận của dự án PPP nhằm mục tiêu thulợi bất chính.

12. Cản trở vấn đề phát hiện, xử lýhành vi vi phạm pháp luật về chi tiêu theo phương thức PPP.

Điều 11. Quytrình dự án công trình PPP

1. Trừ ngôi trường hợp pháp luật tại khoản2 Điều này, quy trình dự án công trình PPP được nguyên lý như sau:

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứutiền khả thi, đưa ra quyết định chủ trương đầu tư, ra mắt dự án;

b) Lập, thẩm định report nghiên cứukhả thi, phê chăm sóc dự án;

c) chắt lọc nhà đầu tư;

d) ra đời doanh nghiệp dự án công trình PPPvà ký kết hợp đồng dự án PPP;

đ) Triển khai tiến hành hợp đồng dựán PPP.

2. Đối với dự án PPP vận dụng côngnghệ cao trực thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư chi tiêu phát triển theo quy địnhcủa quy định về technology cao, ứng dụng công nghệ mới theo chế độ của phápluật về chuyển nhượng bàn giao công nghệ, quy trình dự án PPP được chế độ như sau:

a) Lập, thẩm định report nghiên cứutiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, ra mắt dự án;

b) lựa chọn nhà đầu tư;

c) Nhà đầu tư chi tiêu được tuyển lựa lập báocáo nghiên cứu khả thi;

d) Thẩm định report nghiên cứu giúp khảthi, phê coi ngó dự án;

đ) Thực hiện quá trình quy định trên điểmd cùng điểm đ khoản 1 Điều này.

3. Trường vừa lòng dựán PPP có công trình phải thi tuyển giải pháp kiến trúc, việc tổ chức triển khai thi tuyểnđược coi xét, phê cẩn thận trong ra quyết định chủ trương chi tiêu quy định trên khoản 1hoặc khoản 2 Điều này. Việc tổ chức thi tuyển phương án phong cách thiết kế thực hiệntheo cách thức của pháp luật về loài kiến trúc.

4. Dự án công trình thuộc kế hoạch đầu tư chi tiêu côngđược xem xét đổi khác thành dự án PPP thì thực hiện theo quy trình quy định tạikhoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Font Cho Cad 2007, Hướng Dẫn Cách Cài Thêm Font Cho Autocad

5. Chính phủ quy định cụ thể các nộidung trong quy trình dự án PPP.

Chương II

CHUẨN BỊ DỰ ÁNPPP

Mục 1. DỰ ÁN PPPDO CƠ quan liêu CÓ THẨM QUYỀN LẬP

Điều 12. Thẩm quyềnquyết định nhà trương đầu tư chi tiêu dự án PPP

1. Quốc hội đưa ra quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP thuộc 1 trong các các tiêu chí sau đây:

a) thực hiện vốn đầu tư công bốn 10.000tỷ đồng trở lên;

b) Ảnh hưởng phệ đến môi trường xung quanh hoặctiềm ẩn khả năng tác động nghiêm trọng mang đến môi trường, bao gồm: xí nghiệp điện hạtnhân; thực hiện đất bao gồm yêu mong chuyển mục đích sử dụng khu đất rừng quánh dụng, rừngphòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên thuỳ từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắngió, chắn cát bay và rừng chống hộ chắn sóng, lấn biển lớn từ 500 ha trở lên; rừngsản xuất từ 1.000 ha trở lên;

c) sử dụng đất bao gồm yêu mong chuyển mụcđích thực hiện đất trồng lúa nước từ bỏ 02 vụ trở lên với bài bản từ 500 ha trở lên;

d) Di dân tái định cư tự 20.000 ngườitrở lên làm việc miền núi, từ bỏ 50.000 bạn trở lên sinh hoạt vùng khác;

đ) Dự án yên cầu phải áp dụng cơ chế,chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Trừ dự án quy định trên khoản 1 Điềunày, Thủ tướng bao gồm phủ ra quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP ở trong một trongcác tiêu chí sau đây:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 ngườitrở lên ở miền núi, tự 20.000 bạn trở lên ở vùng khác;

b) dự án công trình sử dụngvốn túi tiền trung ương vị Bộ, cơ quan tw quản lý, có tổng giá trị đầu tưtương đương dự án công trình nhóm A theo pháp luật của pháp luật về chi tiêu công, dự án sử dụngvốn vay ODA với vốn vay ưu đãi của phòng tài trợ nước ngoài;

c) Đầu tư xây dựng mới: cảng hàngkhông, sân bay; đường chứa hạ cánh của cảng sản phẩm không, sân bay; đơn vị ga hànhkhách của sân bay quốc tế quốc tế; đơn vị ga hàng hóa của cảng mặt hàng không, sân baycó công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

d) Đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khubến cảng ở trong cảng biển lớn đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng ở trong cảng biển khơi loạiI bao gồm tổng mức chi tiêu tương đương dự án nhóm A theo cơ chế của điều khoản về đầutư công.

3. Cỗ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, ban ngành khác ra quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP nằm trong phạm viquản lý, trừ dự án quy định trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết địnhchủ trương chi tiêu dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ dự án quyđịnh tại khoản 1 với khoản 2 Điều này.

5. Ngôi trường hợp điều chỉnh chủ trương đầutư dự án công trình PPP, thẩm quyền ra quyết định điều chỉnh công ty trương đầu tư dự án PPP thựchiện theo phép tắc tại khoản 2 Điều 18 của phương pháp này.

Điều 13. Trình tựquyết định chủ trương chi tiêu dự án PPP

1. Trình từ quyếtđịnh chủ trương chi tiêu dự án PPP nằm trong thẩm quyền của Quốc hội được quy địnhnhư sau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án PPP lập báocáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở để cơ quan bao gồm thẩm quyền trình chủ yếu phủ,đồng thời gửi bộ Kế hoạch cùng Đầu tư;

b) bộ trưởng BộKế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng bao gồm phủ ra đời Hội đồng thẩm định và đánh giá nhànước;

c) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm địnhbáo cáo phân tích tiền khả thi. Ngôi trường hợp dự án có thực hiện vốn đầu tư công,việc thẩm định nguồn chi phí và khả năng bằng vận vốn theo nguyên tắc của pháp luật vềđầu tứ công;

d) thiết yếu phủ hoàn chỉnh hồ sơ trìnhQuốc hội coi xét, quyết định;

đ) phòng ban của Quốc hội thẩm tra hồsơ do chính phủ trình;

e) Quốc hội xem xét, thông qua nghịquyết về chủ trương chi tiêu dự án.

2. Trình tự ra quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP trực thuộc thẩm quyền của Thủ tướng cơ quan chính phủ được phương pháp như sau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án PPP lập báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi làm các đại lý để cơ quan bao gồm thẩm quyền gửi cỗ Kế hoạchvà Đầu tư;

b) bộ trưởng liên nghành Bộ planer và Đầu tư đềxuất Thủ tướng chính phủ thành lập và hoạt động Hội đồng đánh giá và thẩm định liên ngành;

c) Hội đồng đánh giá liên ngành thẩmđịnh report nghiên cứu giúp tiền khả thi;

d) cỗ Kế hoạch với Đầu tứ chủ trì thẩmđịnh nguồn vốn và khả năng bằng vận vốn so với phần vốn túi tiền trung ươngtheo mức sử dụng của quy định về đầu tư công trong trường hợp dự án công trình PPP thực hiện vốnngân sách trung ương, giữ hộ Hội đồng đánh giá liên ngành;

đ) Cơ quan chuyên môn làm chủ đầu bốn côngtại địa phương công ty trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn so với phầnvốn giá cả địa phương theo lý lẽ của lao lý về đầu tư công trong trườnghợp dự án PPP áp dụng vốn chi tiêu địa phương, gửi Hội đồng đánh giá và thẩm định liênngành;

e) Hội đồng đánh giá liên ngành hoànthành với gửi báo cáo thẩm định mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền;

g) Cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hồsơ trình Thủ tướng chính phủ nước nhà xem xét, quyết định;

h) Thủ tướng chính phủ quyết định chủtrương chi tiêu dự án.

3. Trình tự đưa ra quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP nằm trong thẩm quyền của cục trưởng, fan đứng đầu tư mạnh quan trung ương,cơ quan không giống được qui định như sau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án PPP lập báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi làm đại lý trình bộ trưởng, fan đứng đầu cơ quantrung ương, ban ngành khác xem xét, quyết định;

b) Hội đồng thẩm định cấp đại lý hoặcđơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi;

c) Cơ quan chuyên môn làm chủ đầu tưcông nằm trong Bộ, ban ngành trung ương, ban ngành khác nhà trì thẩm định nguồn vốn vàkhả năng cân đối vốn chi tiêu công theo nguyên lý của pháp luật về chi tiêu côngtrong trường hợp dự án PPP áp dụng vốn chi tiêu công, gởi Hội đồng đánh giá và thẩm định cấpcơ sở hoặc đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ thẩm định;

d) Hội đồng thẩm định cấp các đại lý hoặc đơnvị được giao nhiệm vụ thẩm định kết thúc và gửi report thẩm định đến 1-1 vịchuẩn bị dự án công trình PPP;

đ) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP trả chỉnhhồ sơ trình bộ trưởng, fan đứng đầu cơ quan trung ương, cơ sở khác xem xét,quyết định;

e) cỗ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, cơ sở khác đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu dự án.

4. Trình tự đưa ra quyết định chủ trương đầutư dự án PPP ở trong thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được mức sử dụng nhưsau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án PPP lập báocáo phân tích tiền khả thi, trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh;

b) Hội đồng đánh giá cấp cơ sở hoặcđơn vị được giao trách nhiệm thẩm định report nghiên cứu vãn tiền khả thi;

c) Cơ quan siêng môn thống trị đầu tưcông trên địa phương chủ trì thẩm định nguồn ngân sách và khả năng bằng phẳng vốn đầu tưcông theo phương tiện của điều khoản về chi tiêu công vào trường hợp dự án công trình PPP sử dụngvốn đầu tư công, nhờ cất hộ Hội đồng đánh giá và thẩm định cấp cửa hàng hoặc đơn vị được giao nhiệm vụthẩm định;

d) Hội đồng đánh giá cấp cơ sở hoặcđơn vị được giao trách nhiệm thẩm định xong và gửi báo cáo thẩm định cho đơnvị chuẩn bị dự án PPP;

đ) Đơn vị sẵn sàng dự án PPP trả chỉnhhồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnhxem xét, quyết định;

e) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết địnhchủ trương đầu tư chi tiêu dự án.

5. Đối với dự án công trình PPP áp dụng nguồn vốnchi thường xuyên xuyên, thu nhập hợp pháp dành riêng để chi thường xuyên của cơ sở nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho bạn dự án PPP, sử dụngdự phòng túi tiền nhà nước để bỏ ra trả phần bớt doanh thu, cơ cỗ ván chínhcác cấp đánh giá và thẩm định khả năng bằng phẳng của giá thành theo mức sử dụng của điều khoản vềngân sách bên nước, gửi Hội đồng thẩm định dự án PPP hoặc đơn vị được giao nhiệmvụ thẩm định và đánh giá tổng hợp, trình cấp bao gồm thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 14. Lựa chọndự án với lập báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi dự án công trình PPP

1. Điều kiện lựa chọn dự án công trình để đầu tưtheo cách làm PPP bao gồm:

a) Sự cần thiết đầu tư;

b) Thuộc nghành nghề dịch vụ quy định trên khoản 1Điều 4 của khí cụ này và đáp ứng nhu cầu quy mô tổng mức chi tiêu tối thiểu biện pháp tạikhoản 2 Điều 4 của chính sách này;

c) Không trùng lặp với dự án công trình PPP đãcó ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu hoặc ra quyết định phê coi ngó dự án;

d) hữu ích thế đối với các bề ngoài đầutư khác;

đ) tất cả khả năng sắp xếp vốn đơn vị nướctrong ngôi trường hợp mong muốn sử dụng vốn bên nước.

2. Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu giúp tiềnkhả thi bao gồm:

a) Chiến lược, chiến lược phát triểnkinh tế - thôn hội của non sông và quy hoạch có tương quan theo phương pháp của phápluật về quy hoạch;

b) phép tắc của hình thức này, quy địnhkhác của điều khoản có tương quan đến lĩnh vực đầu tư chi tiêu của dự án;

c) những văn bản pháp lý khác bao gồm liênquan.

3. Report nghiên cứu vãn tiền khả thibao gồm những nội dung đa phần sau đây:

a) Sự quan trọng đầu tư; lợi thế đầutư theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tứ khác; tác động của bài toán thựchiện dự án theo thủ tục PPP so với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án;

b) Mục tiêu; dự loài kiến quy mô, địa điểm,thời gian tiến hành dự án, nhu yếu sử dụng đất với tài nguyên khác;

c) Phương án thiết kế sơ bộ theo quyđịnh của pháp luật về xây dựng đối với dự án tất cả cấu phần xây dựng, pháp luậtkhác bao gồm liên quan so với dự án không có cấu phần xây dựng; thuyết minh sơ bộ vềphương án kỹ thuật, công nghệ; sơ cỗ phân chia dự án thành phần (nếu có);

d) Đánh giá chỉ sơ bộ tác dụng kinh tế -xã hội của dự án; đánh giá sơ cỗ tác động môi trường thiên nhiên theo phương tiện của pháp luậtvề bảo đảm môi ngôi trường như đối với dự án đầu tư công;

đ) Sơ bộ tổng mức vốn đầu tư; đánh giá sơbộ giải pháp tài chính của dự án; dự kiến áp dụng vốn bên nước trong dự án (nếucó); dự loài kiến phương thức thanh toán giao dịch cho nhà đầu tư chi tiêu đối với dự án áp dụng các loại hợpđồng BTL, đúng theo đồng BLT;

e) Dự kiến nhiều loại hợp đồng dự án công trình PPP;các vẻ ngoài ưu đãi, đảm bảo an toàn đầu tư; cơ chế share phần bớt doanh thu.

Điều 15. Thẩm địnhbáo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án công trình PPP

1. Hồ xét xử sơ thẩm định report nghiên cứutiền khả thi bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình ý kiến đề nghị quyết địnhchủ trương đầu tư;

c) báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

d) Tài liệu pháp luật khác bao gồm liên quancủa dự án.

2. Bài toán thẩm định report nghiên cứutiền khả thi bao hàm các nội dung đa phần sau đây:

a) Sự cân xứng với điều kiện lựa chọndự án để đầu tư chi tiêu theo thủ tục PPP hiện tượng tại khoản 1 Điều 14 của khí cụ này;

b) Sự cân xứng với căn cứ lập báo cáonghiên cứu vãn tiền khả thi qui định tại khoản 2 Điều 14 của phép tắc này;

c) kết quả đầu tư; khả năng thu hồivốn mang lại nhà đầu tư;

d) Sự cân xứng của một số loại hợp đồng dự ánPPP;

đ) Cơ chế chia sẻ phần giảm doanhthu;

e) nguồn vốn và khả năng cân đối vốnđối với dự án PPP có sử dụng vốn công ty nước.

Điều 16. Làm hồ sơ đềnghị đưa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

1. Tờ trình ý kiến đề xuất quyết định chủtrương đầu tư.

2. Dự thảo đưa ra quyết định chủ trương đầutư.

3. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

4. Báo cáo thẩm định report nghiên cứutiền khả thi; report thẩm tra so với dự án bởi Quốc hội ra quyết định chủ trươngđầu tư.

5. Tài liệu pháp lý khác gồm liên quancủa dự án.

Điều 17. Nộidung quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu dự án PPP

1. Quyết định chủ trương chi tiêu bao gồmcác nội dung đa phần sau đây:

a) tên dự án;

b) tên cơ quan gồm thẩm quyền;

c) Mục tiêu; dự con kiến quy mô, địa điểm,thời gian tiến hành dự án, nhu yếu sử dụng đất cùng tài nguyên khác;

d) Dự kiến một số loại hợp đồng dự án PPP;

đ) Sơ bộ tổng vốn đầu tư; sơ bộphương án tài chính: cơ cấu nguồn chi phí trong dự án, dự kiến size giá, tổn phí sảnphẩm, dịch vụ công so với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ fan sử dụng;

e) Cơ chế đảm bảo an toàn đầu tư, hiệ tượng chiasẻ phần sút doanh thu.

2. Đối với dự án ứng dụng công nghệcao, ứng dụng công nghệ mới xung quanh quy định trên khoản 1 Điều này, câu chữ quyếtđịnh chủ trương đầu tư chi tiêu còn bao gồm tên bên mời thầu, hiệ tượng lựa chọn nhà đầutư, thời gian tổ chức tuyển lựa nhà đầu tư.

Điều 18. Điều chỉnhchủ trương chi tiêu dự án PPP

1. Nhà trương đầu tư chi tiêu dự án PPP đượcđiều chỉnh khi đổi khác mục tiêu, địa điểm, quy mô, một số loại hợp đồng dự án PPP,tăng tổng mức đầu tư chi tiêu từ 10% trở lên hoặc đội giá trị vốn đơn vị nước trong dự án công trình PPPtrong những trường hợp sau đây:

a) dự án bị tác động bởi sự khiếu nại bấtkhả kháng;

b) Quy hoạch, bao gồm sách, pháp luậtcó tương quan thay đổi;

c) lúc điều chỉnh báo cáo nghiên cứukhả thi.

2. Cấp bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định chủ trươngđầu tư dự án PPP là cấp đưa ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cùng chịutrách nhiệm về đưa ra quyết định của mình.

3. Trình tự trình cấp có thẩm quyềnquyết định kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư chi tiêu dự án PPP thực hiện theo cơ chế tạiĐiều 13 của điều khoản này so với nội dung điều chỉnh.

4. Hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tưbao gồm:

a) Tờ trình ý kiến đề nghị điều chỉnh chủtrương đầu tư;

b) ngôn từ điều chỉnh report nghiêncứu chi phí khả thi;

c) report thẩm định, report thẩmtra câu chữ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi;

d) Tài liệupháp lý không giống có liên quan của dự án.

Điều 19. Nộidung báo cáo nghiên cứu giúp khả thi dự án PPP

1. Đơn vị sẵn sàng dự án PPP lập báocáo phân tích khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư.

2. Report nghiên cứu vãn khả thi bao gồmcác nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự cần thiết đầu tư; ưu thế đầutư theo cách tiến hành PPP so với các hình thức đầu tứ khác; hiệu quả tiếp thu ý kiếnvề tác động của việc triển khai dự án theo cách làm PPP khi có chủ ý của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trận mạc Tổ quốc việt nam cấp tỉnh chỗ thực hiệndự án, hiệp hội nghề nghiệp và công việc liên quan tiền đến nghành đầu tư;

b) Sự tương xứng của dự án công trình với chiến lược,kế hoạch vạc triển tài chính - làng hội của giang sơn và quy hoạch tất cả liên quantheo giải pháp của lao lý về quy hoạch;

c) Mục tiêu; quy mô; địa điểm; nhu cầusử dụng đất cùng tài nguyên khác;

d) Tiến độ; thời hạn thực hiện tại dự ánbao gồm: thời hạn hợp đồng, thời hạn xây dựng công trình đối với dự án tất cả cấuphần xây dựng;

đ) Thuyết minh yêu cầu về giải pháp kỹthuật, công nghệ, tiêu chuẩn unique của công trình, khối hệ thống cơ sở hạ tầnghoặc sản phẩm, thương mại dịch vụ công; hồ nước sơ thi công theo giải pháp của luật pháp về xâydựng, quy định khác tất cả liên quan; liên hệ giữa các dự án yếu tố (nếu có);

e) loại hợp đồng dự án PPP; phân tíchrủi ro và biện pháp thống trị rủi ro của dự án;

g) Các hiệ tượng ưu đãi, bảo đảm an toàn đầutư, cơ chế chia sẻ phần sút doanh thu;

h) tổng mức đầutư; phương pháp tài chính của dự án; dự con kiến vốn bên nước trong dự án công trình và hình thứcquản lý, sử dụng tương xứng (nếu có); kết quả khảo gần cạnh sự quan liêu tâm của phòng đầutư cùng bên giải ngân cho vay (nếu có); tài năng huy hễ vốn để thực hiện dự án; phương ántổ chức quản ngại lý, kinh doanh hoặc hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ thương mại công;

i) kết quả kinh tế - xóm hội của dựán; report đánh giá tác động môi trường xung quanh theo biện pháp của quy định về bảo vệmôi trường.

Điều 20. Hồ nước sơ,nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn khả thi dự án công trình PPP

1. Hồ xét xử sơ thẩm định báo cáo nghiên cứukhả thi bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình ý kiến đề xuất phê duyệtdự án;

c) báo cáo nghiên cứu giúp khả thi;

d) Quyết địnhchủ trương đầu tư;

đ) Tài liệu pháp luật khác tất cả liên quancủa dự án.

2. Bài toán thẩm định report nghiên cứukhả thi bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự cân xứng với địa thế căn cứ pháp lý;

b) Sự quan trọng đầu tư;

c) Sự cân xứng với yêu ước về phươngán kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình, khối hệ thống cơ sở hạtầng hoặc sản phẩm, thương mại dịch vụ công. Vấn đề thẩm định các nội dung về hồ sơ thiết kế,kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn quality được tiến hành theo hiện tượng củapháp nguyên tắc về xây dựng, lao lý khác bao gồm liên quan;

d) Sự tương xứng của các loại hợp đồng dự ánPPP;

đ) Tính khả thi về tài chính; phươngán tổ chức triển khai quản lý, sale hoặc cung ứng sản phẩm, thương mại & dịch vụ công;

e) kết quả kinh tế - buôn bản hội.

Điều 21. Thẩmquyền phê duyệt dự án công trình PPP

1. Thủ tướng chính phủ phê chu đáo dựán cơ chế tại khoản 1 Điều 12 của cách thức này.

2. Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, phòng ban khác phê duyệt dự án thuộc phạm vi thống trị quy định trên khoản2 cùng khoản 3 Điều 12 của luật pháp này.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhphê duyệt dự án thuộc phạm vi làm chủ quy định tại khoản 2 cùng khoản 4 Điều 12 củaLuật này.

Điều 22. Hồ sơ đềnghị phê duyệt dự án công trình PPP

1. Tờ trình ý kiến đề xuất phê lưu ý dự án.

2. Dự thảo đưa ra quyết định phê để mắt tới dựán.

3. Report nghiên cứu giúp khả thi.

4. Báo cáo thẩm định report nghiên cứukhả thi.

5. đưa ra quyết định chủtrương đầu tư.

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quancủa dự án.

Điều 23. Nộidung quyết định phê duyệt dự án công trình PPP

Quyết định phê duyệt dự án PPP bao gồmcác nội dung hầu hết sau đây:

1. Thương hiệu dự án;

2. Tên phòng ban ký kết hợp đồng;

3. Mục tiêu; quy mô; địa điểm; thờigian tiến hành dự án; yêu cầu sử dụng đất cùng tài nguyên khác;

4. Một số loại hợp đồng dự án PPP;

5. Tổng giá trị đầu tư; cơ cấu tổ chức nguồn vốntrong dự án; giá, giá tiền sản phẩm, dịch vụ thương mại công so với dự án vận dụng loại thích hợp đồngthông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ tín đồ sử dụng;

6. Tên mặt mời thầu, hiệ tượng lựa chọnnhà đầu tư, thời gian tổ chức sàng lọc nhà đầu tư, trừ ngôi trường hợp dụng cụ tạikhoản 2 Điều 17 của qui định này.

Điều 24. Điều chỉnhdự án PPP

1. Báo cáo nghiên cứu vớt khả thi được điềuchỉnh trong các trường hòa hợp sau đây:

a) dự án bị tác động bởi sự kiện bấtkhả kháng;

b) mở ra các yếu đuối tố mang lại hiệuquả cao hơn nữa về tài chính, kinh tế tài chính - xóm hội mang đến dự án;

c) Quy hoạch, thiết yếu sách, pháp luậtcó liên quan thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp nối mục tiêu, địa điểm, bài bản củadự án;

d) Không tuyển lựa được nhà đầu tư chi tiêu thựchiện dự án.

2. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh báo cáonghiên cứu vãn khả thi dẫn đến chuyển đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, một số loại hợp đồng dựán PPP, tăng tổng mức đầu tư chi tiêu từ 10% trở lên hoặc đội giá trị vốn đơn vị nướctrong dự án PPP thì phải thực hiện trình tự, giấy tờ thủ tục quyết định kiểm soát và điều chỉnh chủtrương đầu tư trước khi trình cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định phê chuẩn y điều chỉnhdự án.

3. Thẩm quyền, trình tự thẩm định,phê phê duyệt điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo nguyên tắc tại các điều 19, 20, 21,22 và 23 của vẻ ngoài này đối với nội dung điều chỉnh.

4. Làm hồ sơ điều chỉnh dự án bao gồm:

a) Tờ trình kiến nghị phê thông qua điều chỉnhdự án;

b) Dự thảo đưa ra quyết định phê coi ngó điềuchỉnh dự án;

c) báo cáo thẩm định câu chữ điều chỉnhbáo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Tài liệu pháp luật khác tất cả liên quancủa dự án.

Điều 25. Công bốthông tin dự án công trình PPP

1. Vào thời hạn 10 ngày kể từ ngàycó quyết định chủ trương đầu tư, đưa ra quyết định điều chỉnh công ty trương đầu tư chi tiêu (nếucó), ra quyết định phê để mắt tới dự án, quyết định phê xem xét điều chỉnh dự án công trình (nếucó), cơ quan có thẩm quyền tổ chức ra mắt thông tin dự án công trình quy định trên khoản 2Điều này.

2. Thông tin dự án công trình được chào làng bao gồm:

a) đưa ra quyết định chủ trương đầu tư, quyếtđịnh điều chỉnh chủ trương đầu tư chi tiêu (nếu có);

b) ra quyết định phê săn sóc dự án, quyếtđịnh phê chuyên chú điều chỉnh dự án công trình (nếu có);

c) thông tin về add liên hệ củacơ quan gồm thẩm quyền, ban ngành ký kết hợp đồng, bên mời thầu.

Mục 2. DỰ ÁN PPPDO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Điều 26. Điều kiệnđối với dự án công trình PPP vì nhà đầu tư chi tiêu đề xuất

1. Dự án công trình PPP bởi nhà đầu tư đề xuất phảiđáp ứng các điều khiếu nại sau đây:

a) phù hợp với điều kiện lựa lựa chọn dựán để đầu tư theo cách tiến hành PPP chế độ tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều14 của phương pháp này;

b) không trùng với dự án công trình PPP đã đượccơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức lập report nghiên cứu vớt tiền khả thi hoặc đang chấpthuận nhà đầu tư chi tiêu khác lập report nghiên cứu tiền khả thi;

c) phù hợp với chiến lược, kế hoạchphát triển kinh tế tài chính - xã hội của nước nhà và quy hướng có liên quan theo quy địnhcủa điều khoản về quy hoạch.

2. Dự án công trình do nhà đầu tư chi tiêu đề xuất yêu cầu tổchức đấu thầu rộng thoải mái hoặc đàm phán tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh theo khí cụ tại Điều 37 hoặcĐiều 38 của hiện tượng này.

Điều 27. Trình tựchuẩn bị dự án PPP bởi vì nhà đầu tư chi tiêu đề xuất

1. Trình trường đoản cú lập hồ sơ đề xuất dự ánđược thực hiện như sau:

a) Nhà chi tiêu gửi văn bản đề xuất thựchiện dự án công trình PPP mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyền; trường hòa hợp không xác minh được cơquan có thẩm quyền thì gửi mang lại cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phươngthức PPP;

b) Cơ quan gồm thẩm quyền xem xét, trảlời bằng văn bản chấp thuận hoặc không thuận tình việc nhà chi tiêu lập báo cáonghiên cứu tiền khả thi. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợpvới những tổ chức, đơn vị chức năng thuộc cơ quan gồm thẩm quyền, yêu ước về thời hạn nộp hồsơ đề xuất dự án của nhà đầu tư chi tiêu và văn bản khác gồm liên quan; trường phù hợp khôngchấp thuận thì nêu rõ lý do;

c) Trường đúng theo được cơ quan gồm thẩmquyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ lời khuyên dự án bao gồm: báo cáo nghiên cứutiền khả thi, làm hồ sơ về tư bí quyết pháp lý, năng lực, ghê nghiệm của phòng đầu tư;

d) Nhà đầu tư gửi hồ sơ lời khuyên dự ánđến cơ quan bao gồm thẩm quyền;

đ) Trường hợp hồ sơ đề xuất dự ánkhông được đồng ý thì nhà đầu tư chịu mọi đưa ra phí, rủi ro ro.

2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất được tổchức thẩm định và đưa ra quyết định chủ trương chi tiêu theo chính sách tại những điều 6, 12,13, 14, 15, 16 với 17 của hiện tượng này.

3. Trình từ bỏ lập, thẩm định báo cáonghiên cứu khả thi với phê duyệt dự án công trình được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư chi tiêu tổ chức lập báo cáonghiên cứu vãn khả thi theo chế độ tại Điều 19 của pháp luật này;

b) report nghiên cứu vớt khả thi vày nhàđầu tư lập được tổ chức đánh giá và thẩm định theo hiện tượng tại Điều 20 của hình thức này;

c) dự án công trình được phê ưng chuẩn theo quy địnhtại những điều 21, 22 với 23 của pháp luật này;

d) ngôi trường hợp dự án không được phêduyệt thì nhà đầu tư chịu mọi đưa ra phí, không may ro.

4. Trình tự công bố dự án được thựchiện như sau:

a) sau thời điểm dự án do nhà chi tiêu đề xuấtđược cấp có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư, phê chăm nom dự án, cơ quancó thẩm quyền tổ chức công bố thông tin về dự án theo cơ chế tại Điều 25 củaLuật này và tên nhà chi tiêu đề xuất dự án;

b) Đối với dự án có văn bản liênquan cho quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, technology hoặc các thỏa thuậnhuy hễ vốn để tiến hành dự án buộc phải bảo mật, nhà đầu tư chi tiêu thỏa thuận cùng với cơ quancó thẩm quyền về nội dung tin tức không công bố.

5. Việc kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tưdự án PPP tiến hành theo lý lẽ tại Điều 18 của phép tắc này; việc điều chỉnh dựán PPP triển khai theo cách thức tại Điều 24 của luật pháp này.

6. Chi tiêu lập báo cáo nghiên cứu tiềnkhả thi và report nghiên cứu vớt khả thi được xem vào tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án.Trường hòa hợp nhà đầu tư chi tiêu đề xuất dự án công trình không được lựa chọn, túi tiền lập báo cáonghiên cứu vãn tiền khả thi, report nghiên cứu giúp khả thi được nhà đầu tư được lựa chọnhoàn trả.

7. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết Điềunày.

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦUTƯ

Mục 1. QUY ĐỊNHCHUNG VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 28. Quytrình chọn lựa nhà đầu tư

1. Vấn đề lựa lựa chọn nhà chi tiêu được thựchiện theo quá trình sau đây:

a) Lựa chọndanh sách ngắn (nếu áp dụng);

b) chuẩn bị lựachọn công ty đầu tư;

c) tổ chức lựachọn công ty đầu tư;

d) Đánh giá hồsơ dự thầu;

đ) Trình, thẩmđịnh, phê xem xét và công khai tác dụng lựa chọn nhà đầu tư;

e) Đàm phán,hoàn thiện, ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPP, công khai thông tin phù hợp đồng.

2. địa thế căn cứ điều kiện ví dụ từng dựán, cơ quan gồm thẩm quyền thực hiện việc lựa chọn list ngắn sau khi quyếtđịnh công ty trương chi tiêu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của khí cụ này hoặcsau khi phê duyệt dự án theo chính sách tại điểm b khoản 1 Điều 11 của lao lý này.

3. Vấn đề lựa lựa chọn nhà đầu tư theo quytrình phép tắc tại khoản 1 Điều này trên hệ thống mạng đấu thầu đất nước đượcthực hiện nay theo quãng thời gian do bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu bốn quy định.

4. Nhà đầu tư có hồ sơ lời khuyên dự ánđược đồng ý chấp thuận được ưu tiên khi review hồ sơ dự thầu.

5. Nhà đầu tư cam đoan sử dụng nhà thầu,hàng hóa, đồ tư, đồ dùng liệu, đồ vật trong nước được khuyến mãi khi đánh giá hồ sơdự thầu.

6. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết Điềunày.

Điều 29. Tư cáchhợp lệ của phòng đầu tư

Nhà chi tiêu có tư biện pháp hợp lệ lúc đáp ứngcác điều kiện sau đây:

1. Có đk thành lập, chuyển động đượccấp vị cơ quan bao gồm thẩm quyền của tổ quốc hoặc vùng khu vực mà bên đầu tưđang hoạt động;

2. Hạch toán tài bao gồm độc lập; bảo đảmcạnh tranh trong chọn lựa nhà đầu tư;

3. Không đang trong quá trình giải thể;không ở trong trường thích hợp mất năng lực thanh toán theo quy định của điều khoản vềphá sản;

4. Không sẽ trong thời gian bị cấmtham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

5. Doanh nghiệp vì Nhà nước nỗ lực giữ100% vốn điều lệ đề nghị liên danh với nhà đầu tư chi tiêu thuộc quanh vùng tư nhân để tham dựthầu;

6. Nhà đầu tư chi tiêu thành lập theo pháp luậtnước không tính phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện tiếp cận thị trường khi tham gia chắt lọc nhàđầu tư so với dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có đk theoquy định của lao lý về đầu tư.

Điều 30. Bảo đảmcạnh tranh trong tuyển lựa nhà đầu tư

Nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu yêu cầu độc lậpvề pháp luật và hòa bình về tài thiết yếu với những bên sau đây:

1. Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp tiềnkhả thi, report nghiên cứu khả thi, trừ ngôi trường hợp dự án công trình do nhà đầu tư đề xuất;

2. Hỗ trợ tư vấn thẩm định report nghiên cứutiền khả thi, report nghiên cứu giúp khả thi;

3. Support lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời sơtuyển, hồ sơ mời thầu; tiến công giá, thẩm định hiệu quả sơ tuyển, tác dụng lựa chọnnhà đầu tư;

4. Cơ quan gồm thẩm quyền, cơ quan kýkết thích hợp đồng, bên mời thầu.

Điều 31. Lựa chọnnhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế

1. Việc lựa lựa chọn nhà chi tiêu trong nướcđược tiến hành thông qua các hình thức quy định tại những điều 37, 38, 39 với 40 củaLuật này, trong những số ấy chỉ tất cả nhà đầu tư chi tiêu thành lập theo điều khoản Việt nam đượctham dự.

2. Việc lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu quốc tếđược triển khai thông qua các bề ngoài quy định tại các điều 37, 38, 39 và 40 củaLuật này, trong những số đó nhà đầu tư thành lập theo điều khoản nước kế bên và đơn vị đầu tưthành lập theo điều khoản Việt Nam đều